Organizacja
PRZERWA ŚWIĄTECZNA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Koordynator SUPP   
środa, 02 grudnia 2015 12:58

Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie świątecznym, tj. od 21 grudnia 2015 r. do 06 stycznia 2016 r. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna zawiesi swoją działalność.

 
Zanim do nas trafisz... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Koordynator SUPP   
niedziela, 20 listopada 2011 09:49

Szanowni Państwo, informujemy, że:

1)    Poradnia Prawna prowadzi sprawy osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2)    Poradnia Prawna nie prowadzi spraw, w których działa już adwokat lub radca prawny.

3)    Porady udzielane są w formie pisemnej i podlegają zatwierdzeniu przez Opiekuna Sekcji.

4)    Sprawę będzie prowadził student – wolontariusz Poradni Prawnej.

5)    Wolontariusze Poradni Prawnej przygotowują opinię na postawie kserokopii dokumentów, Poradnia nie przyjmuje oryginałów dokumentów.

6)    O przyjęciu danej sprawy decyduje osoba dyżurująca.

7)    Klient może odebrać opinię najpóźniej do dnia, w którym Poradnia Prawna kończy pracę w danym roku akademicki.

8)    Klient może poinformować co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej Koordynatora SUPP, Opiekuna SUPP bądź Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

9)    Na dyżurach obowiązuje kolejność przybycia i nie jest prowadzona uprzednia rejestracja.

Poprawiony: niedziela, 19 października 2014 19:57