ZASADY FUNKCJONOWANIA SUPP POZNAŃ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Koordynator SUPP   
niedziela, 20 listopada 2011 09:49

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

1)    Poradnia Prawna prowadzi sprawy osób, których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2)    Poradnia Prawna nie prowadzi spraw, w których działa już adwokat lub radca prawny.

3)    Porady udzielane są w formie pisemnej i podlegają zatwierdzeniu przez Opiekuna Sekcji.

4)    Sprawę będzie prowadził student – wolontariusz Poradni Prawnej.

5)    Wolontariusze Poradni Prawnej przygotowują opinię na postawie kserokopii dokumentów, Poradnia nie przyjmuje oryginałów dokumentów.

6)    O przyjęciu danej sprawy decyduje osoba dyżurująca.

7)    Klient może odebrać opinię najpóźniej do dnia, w którym Poradnia Prawna kończy pracę w danym roku akademicki.

8)    Klient może poinformować co do sposobu udzielonej mu pomocy prawnej Koordynatora SUPP, Opiekuna SUPP bądź Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

9)    Na dyżurach obowiązuje kolejność przybycia i nie jest prowadzona uprzednia rejestracja.

Poprawiony: niedziela, 22 października 2017 12:28